hus > Nyheter > Nyheter

ASME sertifisering av produktkvalitetssystem

2022-03-28

Vårt firma driver ISO9001:2008 og ISO14001:2004 kvalitets- og miljøstyringssystem. Det er det første selskapet i verden som oppnår produksjons- og monteringssertifisering av ASME H1-stempel for aluminiumsstøperier.

Vi verdsetter Corporate Social Responsibility, laster opp styringsdokumenter til registrerte medlemmer av Supplier Assurance-nettstedet, respekterer menneskerettigheter og ansattes velferd, tar vare på ansattes helse og sikkerhet, forbedrer kontinuerlig miljøet, overholdelse av internasjonal forretningsetikk og atferdskodeks som å konkurrere rettferdig, immaterielle rettigheter, og overholde REACH- og RoHS-reglene for forbudte og begrensede stoffer, og respektere lover og forskrifter i ulike land, for eksempel metallkonfliktfrie lover og eksportkontrolllover. Vi følger prinsippene for lovlighet, verdier og etiske standarder, inkludert retningen for produktutviklingen vår, som er innlemmet i selskapets strategiske nøkkelelementer for å gi et bidrag til verdens grønn energi og reduksjon av karbonutslipp, samtidig som vi bidrar til å spare naturlige ressurser.